شماره تماس : 09123790571

آدرس : تهران- اکباتان -بیمه دو -خیابان عظیمی -کوچه محمدی – جنب قنادی بال دی بال -پلاک2 – واحد 2

خدمات رایگان
شرکت بین المللی پارتوکا

فرم درخواست مشاوره

مشاوره

برگزاری یک جلسه مشاوره جهت شفاف سازی و آگاه سازی کارفرما برای ورود به کسب و کار آنلاین و یا افزایش فروش از کسب و کار آنلاین .
(در راستای طراحی سایت، سئو ، مارکتینگ و …)

ساعتی 750 هزار تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت سایت

بررسی وضعیت فعلی سایت از لحاظ
طراحی، زیبایی بصری، سفر مشتری، تجربه کاربری، رابط کاربری و دیگر موارد مربوطه در قالب گزارش به کارفرما.

1 میلیون تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت سئو

بررسی وضعیت فعلی سئو در قالب گزارش به کارفرما و ارائه راهکار های هدفمندجهت رشد سئو وبسایت کارفرما .

1 میلیون تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت رقبا

بررسی وضعیت سایت و سئو رقبای شما جهت آگاهی و پیشی گرفتن شما از رقبا در قالب گزارش برای کارفرما.

1 میلیون تومان
=
رایگان

مشاوره

برگزاری یک جلسه مشاوره جهت شفاف سازی و آگاه سازی کارفرما برای ورود به کسب و کار آنلاین و یا افزایش فروش از کسب و کار آنلاین .
(در راستای طراحی سایت، سئو ، مارکتینگ و …)

ساعتی 750 هزار تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت سایت

بررسی وضعیت فعلی سایت از لحاظ
طراحی، زیبایی بصری، سفر مشتری، تجربه کاربری، رابط کاربری و دیگر موارد مربوطه در قالب گزارش به کارفرما.

1 میلیون تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت سئو

بررسی وضعیت فعلی سئو در قالب گزارش به کارفرما و ارائه راهکار های هدفمندجهت رشد سئو وبسایت کارفرما .

1 میلیون تومان
=
رایگان

بررسی وضعیت رقبا

بررسی وضعیت سایت و سئو رقبای شما جهت آگاهی و پیشی گرفتن شما از رقبا در قالب گزارش برای کارفرما.

1 میلیون تومان
=
رایگان

Call Now Button